Abuse filter management

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

Та доромжлолоос сэргийлэх шүүлтүүрийн системд холбогдсон байна. Уг шүүлтүүр нь автоматаар тохиолдол бүрт өөрчлөлт хийх байдлаар ажиллана. Энд хийгдсэн шүүлтүүрүүдийг жагсаан харуулж тэдгээрийг өөрчилж болно.

All filters

Search optionsдэлгэххумих
Filter ID Public description Consequences Status Last modified Visibility
Үр дүн байхгүй байна