Abuse filter management

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Та доромжлолоос сэргийлэх шүүлтүүрийн системд холбогдсон байна. Уг шүүлтүүр нь автоматаар тохиолдол бүрт өөрчлөлт хийх байдлаар ажиллана. Энд хийгдсэн шүүлтүүрүүдийг жагсаан харуулж тэдгээрийг өөрчилж болно.

All filters

Options
Deleted filters:   
Show filters:  
Disabled filters: 
Number per page:
Filter ID Public description Consequences Status Last modified Visibility Filter group
Үр дүн байхгүй байна
"https://mn.wikibooks.org/wiki/Тусгай:AbuseFilter" хуудаснаас авсан