MIME хайлт

Jump to navigation Jump to search

Энэ хуудас MIME-төрлөөр нь файлуудыг шүүх боломжийг олгодог. Оруулалт: агуулгын төрөл/доод төрөл, ж.нь. image/jpeg.