Хэрэглэгчийн бүлгийн эрхүүд

Jump to navigation Jump to search

Дараах нь энэ вики дээрх хэрэглэгчийн бүлгүүд болон тэдгээрийн эрх, зөвшөөрлүүдийн жагсаалт юм. Эрх бүрийн талаар нэмэлт мэдээлэл байж магадгүй.

* Өгсөн эрх
 • Хурааж авсан эрх
БүлэгЭрхүүд
(бүх)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Өөрийн тохиргоог заах (editmyoptions)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг засна. Зарим үйлдэл энэ эрх байхгүй ч хуудас нэмнэ. (editmywatchlist)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг харах (viewmywatchlist)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг засах (емайл, нэр гм) (editmyprivateinfo)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг харах (емайл, нэр гм) (viewmyprivateinfo)
Account creators
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
Роботууд
(гишүүдийн жагсаалт)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Шинэ мессеж ирлээ гэдэг бичгийг ярианы хуудсанд бага зэргийн засвар хийгдсэн тохиолдолд гаргахгүй байх (nominornewtalk)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
Албаны ажилтангууд
(гишүүдийн жагсаалт)
Шалгагч хэрэглэгчид
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
Confirmed users
(гишүүдийн жагсаалт)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
Importers
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
Interface administrators
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
IP block exemptions
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
Oversighters
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Администраторуудаас нуусан засваруудыг хянаж, сэргээх (suppressrevision)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хэрэглэгчидээс нуусан эргэцүүллийг харах (viewsuppressed)
 • Хэрэглэгчийн нэрийг түгжиж нийтээс нуух (hideuser)
Үйлчлэгчид
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Файл оруулах (upload)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хэрэглэгчийн эрхүүдийг засварлах (userrights)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
Системийн операторууд
(гишүүдийн жагсаалт)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • tags -ыг өгөгдлийн сангаас устгах, нэмэх (managechangetags)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Ойролцоо нэрний шалгуурыг няцаах (override-antispoof)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хуудсуудын түүхийг нийлүүлэх (mergehistory)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Бүлгийг нэмэх: IP block exemptions
 • Бүлгийг хасах: IP block exemptions
Transwiki importers
(гишүүдийн жагсаалт)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
Хэрэглэгчид
(гишүүдийн жагсаалт)
 • tags -ыг хувийн хяналт, логийн бичлэг дагалдуулан нэмэх, хасах (changetags)
 • tags -ыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлэх (applychangetags)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн CSS файлыг засах (editmyusercss)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JSON файлыг засах (editmyuserjson)
 • Өөрийн хэрэглэгчийн JavaScript файлыг засах (editmyuserjs)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)

Namespace restrictions

NamespaceRight(s) allowing user to edit
МедиаВики
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)