List of files with duplicates

Шууд очих: залуурдлага, хайлт

This is a list of files where the most recent version of the file is a duplicate of the most recent version of some other file. Only local files are considered.

Дараах тоо баримт нь нөөц хуулбар учраас хуучирсан мэдээлэлтэй байж магадгүй. Дээд тал нь 09:32, 17 Арванхоёрдугаар сар 2017 илэрцүүд нөөцөд бэлэн байна.

Энэ мэдүүлэгт үр дүн гарсангүй.