Гадаад холбоос хайлт

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" зэрэг орлуулагч тэмдэгт хэрэглэх боломжтой.
Дор хаяж дээд түвшиний домайн хэрэгтэй байна, жишээ нь "*.org".
Дэмжигдэх протоколууд : bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (эдгээрээс алийг нь ч хайлтад бүү оруул).

Гадаад холбоос хайлт