Global group management

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
Founders
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • Жижиг засвар гэж тэмдэглэх (minoredit)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Хуудсуудыг унших (read)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Файл оруулах (upload)
 • View files and pages in the Файл and Файлын хэлэлцүүлэг namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • Өөрийн хувийн мэдээллийг харах (емайл, нэр гм) (viewmyprivateinfo)
 • Өөрийн харах жагсаалтыг харах (viewmywatchlist)
Global bots
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Шинэ мессеж ирлээ гэдэг бичгийг ярианы хуудсанд бага зэргийн засвар хийгдсэн тохиолдолд гаргахгүй байх (nominornewtalk)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
global-deleter
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Глобал буцаагчид
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Сүүлийн өөрчлөлтүүдийн манааны тэмдэглэгээнүүдийг үзэх (patrolmarks)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
Global sysops
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Хуудсуудын түүхийг нийлүүлэх (mergehistory)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Ойролцоо нэрний шалгуурыг няцаах (override-antispoof)
 • Бусдын засваруудыг манагдсан гэж тэмдэглэх (patrol)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Файл оруулах (upload)
New wikis importers
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
 • Хэрэглэгчидээс нуусан эргэцүүллийг харах (viewsuppressed)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • 5 хүртэлх гүний хуудсуудыг холбогдсон хуудсуудтай хамт гаргах (override-export-depth)
Алба хаагчид
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Хэрэглэгчийн нэрийг түгжиж нийтээс нуух (hideuser)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Ойролцоо нэрний шалгуурыг няцаах (override-antispoof)
 • Сүүлийн өөрчлөлтүүдийн манааны тэмдэглэгээнүүдийг үзэх (patrolmarks)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Бусад хэрэглэгчид руу и-мэйл явуулах (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Администраторуудаас нуусан засваруудыг хянаж, сэргээх (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • Өөрт хийсэн түгжээг тайлах (unblockself)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Файл оруулах (upload)
 • URL-с файл оруулах (upload_by_url)
Үйлчлэгчид
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • Шинэ хэрэглэгчийн данс нээх (createaccount)
 • Хуудсууд үүсгэх (хэлэлцүүлгийн хуудас биш) (createpage)
 • Хэлэлцүүлгийн хуудас үүсгэх (createtalk)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хуудасны моделын агуулгыг засах (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Өөрийн тохиргоог заах (editmyoptions)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • "Шинэ ба бүртгэлгүй хэрэглэгчдийг түгжих" -ээр хамгаалагдсан хуудсыг засах (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • Хэрэглэгчийн нэрийг түгжиж нийтээс нуух (hideuser)
 • Бусад викинүүдээс хуудас оруулах (import)
 • Файл оруулалтаас хуудас оруулах (importupload)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • tags -ыг өгөгдлийн сангаас устгах, нэмэх (managechangetags)
 • Буцаасан засваруудыг ботын засвар гэж тэмдэглэх (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Хуудсуудын түүхийг нийлүүлэх (mergehistory)
 • Хуудсуудыг зөөх (move)
 • Категорын хуудсыг дөөх (move-categorypages)
 • Хэрэглэгчийн үндсэн хуудсуудыг зөөх (move-rootuserpages)
 • Хуудсуудыг дэд хуудсуудын хамт зөөх (move-subpages)
 • Хуудсуудыг зөөх (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • Үйлдлийн хурдны хязгааруудад хамаарагдахгүй байх (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • Ойролцоо нэрний шалгуурыг няцаах (override-antispoof)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • Бусдын засваруудыг манагдсан гэж тэмдэглэх (patrol)
 • Сүүлийн өөрчлөлтүүдийн манааны тэмдэглэгээнүүдийг үзэх (patrolmarks)
 • Хамгаалалтын түвшингүүдийг өөрчилж хамгаалагдсан хуудсуудыг засварлах (protect)
 • Баталгаажуулахгүйгээр сайтын хийсвэр санах ойг цэвэрлэх (purge)
 • Rename users (renameuser)
 • Байгаа файлыг дарж хуулах (reupload)
 • Өөрийн энд хуулсан байгаа файлаа дарж хуулах (reupload-own)
 • Хувааж хэрэглэгдэх медиа агуулах дахь файлуудыг дээрээс нь дарж оруулах (reupload-shared)
 • Тодорхой хуудсыг засварласан хамгийн сүүлийн хэрэглэгчийн засварыг түргэн буцаах (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • Review translations (translate-messagereview)
 • Өөрт хийсэн түгжээг тайлах (unblockself)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хянагдаагүй хуудсуудын жагсаалтыг үзэх (unwatchedpages)
 • Файл оруулах (upload)
 • URL-с файл оруулах (upload_by_url)
 • Хэрэглэгчидээс нуусан эргэцүүллийг харах (viewsuppressed)
 • Засварын API-н хэрэглээ (writeapi)
System administrators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • Доромжлол шүүгчид өөрчлөлт хийх (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • IP-д суурилсан ханшийн хязгаарт нөлөөлөгдөхгүй (autoconfirmed)
 • Өөрийн хийсэн засваруудыг автоматаар манагдсан гэж тэмдэглүүлэх (autopatrol)
 • Том хэмжээний түүхтэй хуудсуудыг устгах (bigdelete)
 • Бусад хэрэглэгчдийг засвар хийхээс түгжих (block)
 • Хэрэглэгчийг мэйл явуулахаас түгжих (blockemail)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • Хуудас устгах (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Тухайн логуудыг устгах, сэргээх (deletelogentry)
 • Хуудсуудын тодорхой засваруудыг устгах буюу үл устгах (deleterevision)
 • Хуудсуудыг засах (edit)
 • Хэрэглэгчийн интерфэйсийг засварлах (editinterface)
 • Хамгаалагдсан хуудсуудыг "Зөвхөн системийн операторууд" хэлбэрээр засварлах (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Бусад хэрэглэгчдийн CSS файлуудыг засварлах (editusercss)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JS файлуудыг засварлах (edituserjs)
 • Бусад хэрэглэгчдийн JSON файлуудыг засварлах (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit membership to global groups (globalgroupmembership)
 • Manage global groups (globalgrouppermissions)
 • IP-н түгжээ, автомат түгжээ, бүсийн түгжээг тойрч гарах (ipblock-exempt)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • 5 хүртэлх гүний хуудсуудыг холбогдсон хуудсуудтай хамт гаргах (override-export-depth)
 • Rename users (renameuser)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Хуудсуудыг зөөхдөө эх үүсвэр хуудсуудаас чиглүүлэгч үүсгэхгүй (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Өөрт хийсэн түгжээг тайлах (unblockself)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • URL-с файл оруулах (upload_by_url)
 • Хэрэглэгчийн эрхүүдийг засварлах (userrights)
 • Бусад вики дээрх хэрэглэгчдийн эрхүүдийг засварлах (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Хуудсуудыг унших (read)
WMF Ops Monitoring
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Автомат процесс гэж хандагдах (bot)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • API-н хайлтанд илүү өндөр хязгаарыг хэрэглэх (apihighlimits)
 • Устгагдсан хуудсуудаас хайх (browsearchive)
 • Устгагдсан түүхийн бүртгэлийг холбогдох бичиггүй нь үзэх (deletedhistory)
 • Устгагдсан засварууд хоорондын устгагсдан текст, өөрчлөлтүүдийг харах (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Хувийн логийг үзэх (suppressionlog)
 • Хуудсуудыг үл устгах (undelete)
 • Хэрэглэгчидээс нуусан эргэцүүллийг харах (viewsuppressed)