Хуудсыг экспортлох

Jump to navigation Jump to search

XML-д ороогдсон тодорхой хуудас буюу хуудсуудын бичгэн эх ба засварын түүхийг гаргах боломжтой. Үүнийг МедиаВики дахь оруулах хуудсыг ашиглан үүнийг өөр викид оруулж болно.

Хуудсыг гаргахын тулд доорх бичих талбарын мөр бүрт нэг гарчигийг оруулан, одоогийн болон хуучин бүх засварууд ба хуудасны түүхийн мөрүүд, эсвэл одоогийн засвар болон сүүлийн засварын талаарх мэдээллийн алиныг авах тухай сонголт хийнэ.

Хоёр дахь сонголтын хувьд мөн холбоос ашиглах боломжтой; жишээ нь "Нүүр хуудас" хуудаст Тусгай:Export/Нүүр хуудас гэх холбоосыг ашиглаж болно.

"https://mn.wikibooks.org/wiki/Тусгай:Export" хуудаснаас авсан