Ангиллын мод

Jump to navigation Jump to search

Ангиллын нэрийг бичиж модны бүтэц байдлаар агуулгыг нь харна уу. Үүнийг ашиглахын тулд AJAX гэгдэх ЖаваСкрипт функц хэрэгтэй. Та маш хуучин вэб хөтөчтэй, эсвэл ЖаваСкриптыг хориглосон байвал ажиллахгүй болохыг анхаарна уу.

Ангиллын модыг үзүүлэх